Art Theatre Guild

GISHIKI

Die Zeremonie
ôshima Nagisa
Japan 1971
123 min
V'03

(Noël Burch, «To the Distant Observer», Berkeley: University of California Press 1979, p. 342)

Credits
 • Kawarasaki Kenzô - Sakurada Masuo
 • Kaku Atsuko - Sakurada Ritsuko
 • Satô Kei - Sakurada Kazuomi
 • Otowa Nobuko - Sakurada Shizu
 • Takayama Maki - Sakurada Kiku
 • Kawarasaki Shizue - Sakurada Tomiko
 • Koyama Akiko - Sakurada Setsuko
 • Mitobe Sue - Sakurada Chiyo
 • Komatsu Hôsei - Sakurada Isamu
 • Watanabe Fumio - Sakurada Susumu
 • Tsuchiya Kiyoshi - Sakurada Tadashi
 • Toura Rokkô - Sakurada Mamoru
 • Nakamura Atsuo - Tachibana Terumichi
 • Ozawa Eitarô - Tachibana Takeyo
 • Harachi Sako - Isamus Braut
 • Tonoyama Taiji - Ältester
 • Tsubaki Ryûichi - Masuo als Junge
 • Narushima Yumi - Ritsuko als Mädchen
 • Ôta Yoshiaki - Terumichi als Junge
 • Tsubaki Yukihiro - Tadashi als Junge
Produktion Sôzôsha, Art Theatre Guild of Japan
Related Movies