VIENNA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: OCTOBER 25 – NOVEMBER 8, 2018

GISHIKI

V' 03

GISHIKI

Die Zeremonie

ôshima Nagisa
Japan, 1971
123min, OmdU

GISHIKI

ôshima Nagisa
Japan, 1971
, 123min, OmdU

Actors: 
Kawarasaki Kenzô
Sakurada Masuo
Kaku Atsuko
Sakurada Ritsuko
Satô Kei
Sakurada Kazuomi
Otowa Nobuko
Sakurada Shizu
Takayama Maki
Sakurada Kiku
Kawarasaki Shizue
Sakurada Tomiko
Koyama Akiko
Sakurada Setsuko
Mitobe Sue
Sakurada Chiyo
Komatsu Hôsei
Sakurada Isamu
Watanabe Fumio
Sakurada Susumu
Tsuchiya Kiyoshi
Sakurada Tadashi
Toura Rokkô
Sakurada Mamoru
Nakamura Atsuo
Tachibana Terumichi
Ozawa Eitarô
Tachibana Takeyo
Harachi Sako
Isamus Braut
Tonoyama Taiji
Ältester
Tsubaki Ryûichi
Masuo als Junge
Narushima Yumi
Ritsuko als Mädchen
Ôta Yoshiaki
Terumichi als Junge
Tsubaki Yukihiro
Tadashi als Junge

Production: 
Produktion Sôzôsha, Art Theatre Guild of Japan
World Sales: 
Distribution in Austria: 
35mm/1:2,35/Farbe

(Noël Burch, «To the Distant Observer», Berkeley: University of California Press 1979, p. 342)