Mouches

V' 15

Les Mouches

Eclipse-Urbanora
F, 1913
6min,

Les Mouches

Eclipse-Urbanora
F, 1913
, 6min,

Format: 
35 mm
Color