FILMLAND CHINA

SHEN NU

GODDESS, THE
Wu YONGGANG
VR, China 1934
76 min
V'91
Credits
  • Ruan Lingyu - die Göttliche
  • Zhang Zhizhi - Zuhälter
  • Li Keng - Kind
  • Wu YONGGANG
  • Hong Weilie
Lianhua Studio
35 mm
bw
Related Movies