Xiao Kang (Viennale-Trailer 2015)

V'17

Xiao Kang (Viennale-Trailer 2015)

Tsai Ming-Liang
Taiwan/A, 2015
2min, kein Dialog

© Viennale

Xiao Kang (Viennale-Trailer 2015)

Tsai Ming-Liang
Taiwan/A, 2015
, 2min, kein Dialog

Format: 
35 mm
Color