JIN NIAN XIA TIAN

V'01

JIN NIAN XIA TIAN

Fish and Elephant

Li Yu
China, 2001
Fiction, 106min, OmeU

JIN NIAN XIA TIAN

Li Yu
China, 2001
Fiction, 106min, OmeU

Cast: 
Pan Yi
Xiao Qun
Shi Tou
Xiao Ling
Zhang Qiangian
Junjun
Zhang Jilian
Xiao Quns Mutter
Screenplay: 
Li Yu
Sound: 
He Wei
Dong Xu
Camera: 
Fei Xiaoding
Editor: 
Li Yu
Composer: 
He Wei
Decoration: 
Wang Nan
Costume: 
Wang Di

Production: 
Cheng Yong ProductionsFang Qun Apartments, #B-605Fang ZhuangBeijing 100078, ChinaT 139 0138 7635F 10 6463 9188
World Sales: 
Cheng Yong ProductionsFang Qun Apartments, #B-605Fang ZhuangBeijing 100078, ChinaT 139 0138 7635F 10 6463 9188
Format: 
16 mm
Color
Betacam SP/1:1,33/Farbe

Xiao Qun works as an elephant keeper at the local zoo, while Xiao Ling runs a small clothing shop. The two women meet and fall in love. When Xiao Qun's mother moves in with her daughter, the new lovers' life becomes difficult as she doesn't know her daughter is gay. To make matters even more complicated, Xiao Qun's former girlfriend Junjun shows up at the zoo asking for help: she is running from the police after killing her father to stop his sexual abuse. Xiao Qun decides to help her although this means putting the trust of her new lover in jeopardy.