Getting His Goat

V' 14

Getting His Goat


USA, 1922
10min, stumm

© Harvard Film Archive

Getting His Goat


USA, 1922
, 10min, stumm

Format: 
16 mm
Black/White