PROSPERO'S BOOKS

Peter Greenaway
GBR, FRA, I 1991
V'91