HADAKA NO TAISHO

V'63

HADAKA NO TAISHO

NAKED GENERAL

Hiromichi Horikawa
J, 1958

HADAKA NO TAISHO

Hiromichi Horikawa
J, 1958
, min,