AH YING

V'93

AH YING

MING GHOST

Chiu Kang-chien
Taiwan, 1991

AH YING

Chiu Kang-chien
Taiwan, 1991
, min,